AEL dankas al vi, pro via partopreno!!!


Niaj geamikoj de la Rosaria Esperanto-Asocio afisxis la videon montrita al la gekongresanoj. Jen la ligo:

Gratulojn al ili pro la laboro farita !!!!!!!


Karegaj geamikoj, Se la kongreso placxis al vi, bv helpi la Argentinan Esperanto-Ligon pere de malavaraj mondonacoj. Tiun monon ni uzos por estontaj eventoj. Gratulojn al vi cxiuj !!!!