AEL dankas al vi, pro via partopreno!!!


Niaj geamikoj de la Rosaria Esperanto-Asocio afisxis la videon montrita al la gekongresanoj. Jen la ligo:

Gratulojn al ili pro la laboro farita !!!!!!!